Schola „Salvator” – w naszej parafii działają dwa zespoły, jedna scholka dziecięca, oraz jeden zespół młodzieżowy.

W niedzielę o 11:00 – podczas Mszy Św. dziecięcej śpiewa scholka młodsza;
(próby i zapisy o 10:00 w każdą niedzielę, w salce pod kościołem);

Zespół młodzieżowy – o godz. 19:15 podczas Mszy Św. młodych
(próba w każdą niedzielę o 18:00 – w salce pod kościołem).

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow