Liturgiczna służba Ołtarza

Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela, który jest przy waszym boku tak w pięknych, jak i w trudnych chwilach. Pamiętajcie: On potrzebuje dzieci i młodzieży, którzy oprócz służby przy ołtarzu, staną się także sługami ołtarza, oddając się całkowicie na jego służbę, aby głosić Ewangelię i rozdzielać łaskę Bożą w całym świecie.”

Ministranci i Lektorzy – służba przy ołtarzu i pomoc w pracy duszpasterskiej.
Istnieje też indywidualna możliwość prowadzenia i formacji.
Zachęcamy też dorosłych, 30+ by jako dojrzali katolicy, stanęli przy Stole Pańskim.

Zbiórki: w piątek o 16:30 (kandydaci i ministranci), wtorek 18:30 (lektorzy).
 Kontakt: