grupy apostolskie i modlitewne

Żywy różaniec

Żywy Różaniec to grupa osób, która poprzez modlitwę różańcową odmawianą codziennie, wyprasza łaski Boże w intencjach własnych jak i Papieża oraz parafii. Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o g.16:30

Akcja katolicka

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu dojrzałego myślenia.

czciciele Bożego miłosierdzia

„W starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem.” (Dz.1588)
Czciciele Bożego Miłosierdzia pragną pogłębić swoją wiarę rozważając fragmenty z „Dzienniczka” Świętej Faustyny i innych opracowań na temat Bożego Miłosierdzia. Modlą się również prosząc o Miłosierdzie Boże dla świata, ojczyzny, parafii i samych siebie. Spotykamy się w każdy trzeci czwartek miesiąca o 16.30. ZAPRASZAMY

Czciciele św. Rity

Czciciele Świętej Rity spotykają się w naszej parafii od października 2018 roku co miesiąc, każdego 22 dnia o godzinie 18.00 na Mszy Świętej i na Nabożeństwie do Św. Rity z poświęceniem róż przyniesionych przez wiernych. 22 maja 2020 roku poświęcony został piękny wizerunek Świętej Rity z Cascii (Italia) zaprojektowany i namalowany dla naszej parafii przez artystę malarza, naszego parafianina Bogusława Marię Boba. Serdecznie Zapraszamy.