Grupy apostolskie i modlitewne

Żywy różaniec

Żywy Różaniec to grupa osób, która poprzez modlitwę różańcową odmawianą codziennie, wyprasza łaski Boże w intencjach własnych jak i Papieża oraz parafii. Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o g.16:30

 

Akcja katolicka

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu dojrzałego myślenia

 

czciciele Bożego miłosierdzia

„W starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej
ludzkości z Moim miłosierdziem.” (Dz.1588)
Czciciele Bożego Miłosierdzia pragną pogłębić swoją wiarę rozważając fragmenty z „Dzienniczka” Świętej Faustyny i innych opracowań na temat Bożego Miłosierdzia. Modlą się również prosząc o Miłosierdzie Boże dla świata, ojczyzny, parafii i samych siebie. Spotykamy się w każdy trzeci czwartek miesiąca na Mszy Świętej o godz. 18.00, po której odmawiamy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiamy również w każdą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 8.00, modlimy się w intencji rodzin naszej parafii. ZAPRASZAMY

Czciciele św. Rity

Spotykają się w naszej parafii od października 2018 roku, co
miesiąc, każdego 22 dnia o godzinie 18.00 na Mszy Świętej i na Nabożeństwie do Św. Rity z
poświęceniem róż przyniesionych przez wiernych. Na zakończenie którego można otrzymać
indywidualne Błogosławieństwo Relikwiami Świętej, które są w naszej parafii od 22 października 2021 roku. 22 maja 2020 roku poświęcony został piękny wizerunek Świętej Rity z Cascii (Italia) zaprojektowany i namalowany dla naszej parafii przez artystę malarza, naszego parafianina Bogusława Marię Boba.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY