W Nowym Roku…

 

Życzymy w Nowym Roku błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Królowej Świata. Niech siła płynąca z udziału w Eucharystii umacnia nasze rodziny i prowadzi nas przez nadchodzące miesiące.