grupy dziecięce

Schola Salvator

Schola „Salvator” – w naszej parafii działają dwa zespoły, jedna scholka dziecięca, oraz jeden zespół młodzieżowy.

W niedzielę o 11:00 – podczas Mszy Św. dziecięcej śpiewa scholka młodsza;
(próby i zapisy o 10:00 w każdą niedzielę, w salce pod kościołem);

Zespół młodzieżowy – o godz. 19:15 podczas Mszy Św. młodych
(próba w każdą niedzielę o 18:00 – w salce pod kościołem).

Dziecięce Koło Misyjne Jordanki

Jordanki to grupa dzieci, które pragnął pomagać misjonarzom salwatoriańskim na całym świecie.Poprzez zabawę i organizacje różnych inicjatyw wspierają modlitewnie i materialnie swoich rówieśników w najbiedniejszych krajach świata.

Spotkania w piątki ( oprócz I-go piątku) o godz. 16.30