„Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.” Matka Boża

 

Żywy Różaniec to grupa osób, która poprzez modlitwę różańcową odmawianą codziennie, wyprasza łaski Boże w intencjach własnych jak i Papieża oraz parafii. Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o g.16:30

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow