Wigilia Wszystkich Świętych – “Żyj aby przeżyć!”

 

Wieczór “Żyj, aby przeżyć” obchodzono w parafii NMP Królowej Świata w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych. Młodzież salwatoriańska w rytm muzyki i poezji nt świętości i w uroczystej procesji wnosiła portrety świętych osób.

Chwilę potem zaprosili na dynamiczny pokaz pantomimy dotyczący życia św. Joanny Beretty Molli i św. Maksymiliana Kolbego. Środkowym punktem spotkania było nauczanie ks. Janusza Barglika SDS: “Ile kosztują odpusty?”, który wyjaśnił ich historię oraz nadużycia w tej dziedzinie, ale też uwypuklił aktualność i wielką siłę jaką niosą ze sobą dzisiaj.

W dalszej części spotkania młodzi odwołali się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wspominając osobę Macieja Cieśli, zmarłego w wyniku choroby nowotworowej, o którym wspominał papież Franciszek.

Kolejnym punktem była rozpoczynająca się modlitwa – wspólny śpiew Litanii do Wszystkich Świętych i adoracja.  Obecni mogli wpisać imiona swoich zmarłych na przygotowanych kartkach i przybić do tablicy. W ich intencji odmówiono dziesiątek różańca. Całość zakończyła się uroczystym uwielbieniem  Te Deum.