W OBRZĘDACH RELIGIJNYCH MOŻE UCZESTNICZYĆ MAKSYMALNIE 5 OSÓB

W OBRZĘDACH RELIGIJNYCH MOŻE UCZESTNICZYĆ MAKSYMALNIE 5 OSÓB

Jako Wasi Kapłani pozostajemy do dyspozycji (sakrament spowiedzi, rozmowy duszpasterskie, sakrament chorych oraz inne…).

Kontakt telefoniczny: 33 814 11 13