Jordanki to grupa dzieci, które pragnął pomagać misjonarzom salwatoriańskim na całym świecie.Poprzez zabawę i organizacje różnych inicjatyw wspierają modlitewnie i materialnie swoich rówieśników w najbiedniejszych krajach świata.

Spotkanie odbywają się w piątki ( oprócz I-go piątku) o godz. 16.30

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow