Poświęcenie obrazu św. Rity w naszym kościele.

Jak co miesiąc, wierni czciciele św. Rity zgromadzili się w naszym kościele, aby za jej wstawiennictwem wypraszać u Boga potrzebne łaski. W tym miesiącu było to jednak wyjątkowe spotkanie, podczas którego został poświęcony obraz świętej, zaprojektowany i  namalowany specjalnie do naszego kościoła. Ks Proboszcz wspominał w kazaniu jak rodził się w naszej parafii kult patronki od straw beznadziejnych oraz jak szybko zyskała ona wierne grono  czcicieli. W nawiązaniu do wstawiennictwa świętej, ks. Wiesław Ogórek SDS  zaprzeczył zarzutom, jakoby św. Rita była konkurencją dla kultu Matki Bożej. Wskazując na liczne elementy łączące te dwie kobiety, ukazał św. Ritę jako czcicielkę Maryi a nie jej konkurentkę. Na Mszy obecny był także artysta malarz, który jest autorem dzieła-nasz parafian, pan Bogusław Maria Boba waz z rodziną. Dzieło przedstawia wizerunek świętej z typowymi dla niej atrybutami: krzyż, różaniec, róże, stygmat na czole.

Bardziej spostrzegawczy mogą dostrzec na obrazie  także pszczoły, które pojawiają się w legendzie związanej z dzieciństwem św. Rity. Tradycyjnie na zakończenie wierni poświęcili róże a prekursorki kultu  świętej w naszym kościele podziękowały ks. Proboszczowi i panu Bogusławowi Marii Bobie za umożliwienie i krzewienie nabożeństwa do tej wielkiej świętej Kościoła Katolickiego.

 

Nabożeństwa do św. Rity odbywają się w naszym kościele każdego 22 dnia miesiąca.

Św. Rito-módl się za nami!