Nasi Parafianie w obronie życia poczętego!

Już po raz drugi nasi parafianie wspólnie podjęli Duchową Adopcje Dziecka Poczętego. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy dziękujemy Bogu za wcielenie Jego Syna, za wstawiennictwem Maryi wierni w całej Polsce podejmują modlitwą akcję wspierającą życie poczęte. Od dziś, codziennie  przez 9 miesięcy będą modlić się dziecko, którego życie jest zagrożone. Tym samym modlitwą wspierać będą także rodziców, aby z odpowiedzialnością i miłością pozwolili narodzić się swemu dziecku.

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY “PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, “Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.