„W starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem.” (Dz.1588)
Czciciele Bożego Miłosierdzia pragną pogłębić swoją wiarę rozważając fragmenty z „Dzienniczka” Świętej Faustyny i innych opracowań na temat Bożego Miłosierdzia. Modlą się również prosząc o Miłosierdzie Boże dla świata, ojczyzny, parafii i samych siebie. Spotykamy się w każdy trzeci czwartek miesiąca o 16.30. ZAPRASZAMY.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow