Tak na Serio – to sztab ludzi, organizujący wszelkie inicjatywy dla powołanych do małżeństwa. Głównym kierunkiem jest Tydzień Modlitw o powołania do małżeństwa, który przeżywamy od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego do Wniebowstąpienia Pańskiego. Grupa TnS spotyka się nieregularnie, to jednak pobudza ducha małżonków. Więcej www.facebook.com/taknaseriobielsko

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow