Straż Honorowa NSPJ – Pod tą nazwą modli się i działa w Kościele Stowarzyszenie, którego zadaniem jest otoczyć SERCE JEZUSA czcią, miłością i wynagrodzeniem, za grzechy swoje i wszystkich ludzi. W tym celu każdy z członków obiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia i stara się ją przeżyć w łączności z BOSKIM SERCEM, wypełniając jak najlepiej swoje zajęcia i obowiązki, a w duchu miłości i wynagrodzenia, myślą staje przed CHRYSTUSEM obecnym w tabernakulum.  Pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy świętej

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow