Różaniec z wypominkami-codziennie o 17.30

Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na różaniec z wypominkami o godz. 17.30.
W tym tygodniu w sposób szczególny polecamy zmarłych z ulic:
24. XI (w niedzielę ) za zmarłych z ul. Ciasna, Długa, Kolorowa, Łączna, Derkaczy, Żelazna.
Od 25 – 29 listopada ( poniedziałek-piątek) za zmarłych z ul Bystrzańskiej.
30. XI (w sobotę) za zmarłych przy których ulic nie podano lub wypominki zostały złożone po
terminie.