RORATY Z O. FRANCISZKIEM JORDANEM 19.12

  1. Z czego składa się strój zakonny salwatorianów?
  2. W jakim dniu salwatorianie składają śluby zakonne?

ZADANIE: Pomódl się za salwatorianów głoszących Ewangelię.