Pożegnanie ks. Bogdana Cwynara SDS

Po trzech latach pracy w naszej parafii, decyzją Księdza Prowincjała do Obornik Śląskich zostaje przeniesiony ks. Bogdan Cwynar SDS.  Dziś na Mszy Świętej dziękowaliśmy ks. Bogdanowi za jego cichą, skromną ale piękną i jakże oddaną posługę wśród nas. Pełnił on funkcję superiora tutejszej wspólnoty zakonnej ale był także redaktorem naczelnym Gazetki Parafialnej “Głos Królowej”, organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Jordanowskiego oraz założycielem Dziecięcej Grupy Misyjnej “Jordanki”. Swoją filozoficzną pasją dzielił się także z tutejszą grupą młodzieżową, która z zaciekawieniem zgłębiała filozoficzne nurty. Dla wielu parafian ks. Bogdan jawił się jako spokojny, skryty człowiek ale przy bliższym poznaniu szybko okazywało się, że jest człowiekiem uśmiechu i radości.

Dziękujemy za trud włożony w pracę duszpasterską, szczególnie w redagowanie Gazetki Parafialnej! Życzymy aby Matka Boża Królowa Świata prowadziła przez kapłańskie drogi. Szczęść Boże Księże Bogdanie!

W galerii znajduje się fotorelacja z pożegnania ks. Bogdana.