Poświęcenie Drogi Światła

W minioną niedzielę 05.06 przy kościele NMP Królowej Świata w Bielsko-Białej poświęcono Drogę Światła. Dokonał tego ks. bp. Roman Pindel ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Na uroczystości obecny był ks. Piotr Filas SDS, prowincjał salwatorianów, a także kapłani z dekanatu i kurii oraz delegacje urzędów i instytucji społecznych.

Droga Światła, która przypomina nam o spotkaniach Jezusa z uczniami po zmartwychwstaniu powstała dzięki ofiarności parafian, którzy ufundowali poszczególne stacje.

W diecezji jest to pierwsza Droga Światła pomijając górską, dlatego mamy nadzieję, że nabożeństwa tutaj odprawiane będą przyciągać nie tylko parafian.

W niedługim czasie ukaże się książka z rozważaniami do stacji, w której swoje myśli zawarł m.in. ks. Bogdan Cwynar SDS, superior domu w Cygańskim Lesie.

Droga Światła bardzo mocno akcentowana była przez Św. Jana Pawła II, być może teraz stanie się częścią salwatoriańskiego charyzmatu, bo Salvator to w końcu Zbawiciel.

(Zdjęcia p. Jarosław Kubica)

[embpicasa id=”6293570234040353249″]