Odszedł wieloletni kapłan naszej parafii- ks. Józef Fugiel SDS.

Dnia 21 sierpnia 2020 w Mikołowie zmarł ks. Józef Fugiel SDS. W pamięci współbraci ks. Józef Fugiel pozostanie jako energiczny i zaangażowany w powierzone sobie apostolaty salwatorianin.
Ks. Józef Fugiel urodził się dnia 20 listopada 1932 roku w Wołowicach k. Krakowa. Wychowywał się w rolniczej rodzinie Andrzeja i Magdaleny. W latach 1939-1946 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w rodzinnej miejscowości. Jak zapisał w swoim curriculum vitae, w siódmej klasie szkoły podstawowej zrodziło się w nim powołanie do życia zakonnego. Po uzyskaniu zgody rodziców postanowił związać się z Salwatorianami. Dlatego, dnia 7 lutego rozpoczął naukę w zakresie gimnazjum w Zakładzie Wychowawczym Księży Salwatorianów w Krakowie-Zakrzówku, jako kandydat do nowicjatu. Po trzech latach, upewniwszy się co do swojej decyzji, wstąpił dnia 7 września 1949 roku do nowicjatu w Bagnie i przyjął imię zakonne Michał. Pierwszą profesję zakonną złożył, dnia 8 września 1950 roku, w Bagnie.
Następnie kontynuował naukę w zakresie szkoły średniej w Małym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Mikołowie. W czerwcu 1952 roku pomyślnie zdał egzamin dojrzałości. Świeżo upieczony maturzysta z Wołowic, wraz z grupą innych współbraci, stanął wobec nowej rzeczywistości w lipcu 1952 roku. Wówczas to władze komunistyczne, dekretem z dnia 2 lipca 1952 roku, zamknęły wszystkie szkoły prowadzone przez Kościół katolicki oraz zlikwidowały Wydziały Teologiczne na Uniwersytetach. Dlatego ks. Józef Fugiel wraz z innymi współbraćmi rozpoczęli studia filozoficzno-teologiczne w studium O.O. Dominikanów w Krakowie. Dnia 8 września 1954 roku złożył on profesję wieczystą w Krakowie. Sakrament prezbiteratu przyjął dnia 17 czerwca 1958 roku w Krakowie, przez posługę biskupa Karola Pękali. Następnie, podczas Roku Pastoralnego tzw. Tirocinium, przebywał on we wspólnocie krakowskiej. Wówczas to wraz ze współbraćmi kontynuował studia i udzielał się duszpastersko podczas licznych wyjazdów na parafie w Małopolsce i Górnym Śląsku. Pierwszą placówką duszpasterską ks. Józefa była parafia w Bagnie, gdzie w latach 1959-61 pełnił obowiązki wikariusza. W latach 1960-61 pełnił również obowiązki konsultora i ekonoma wspólnoty Bagieńskiej. Kolejną placówką ks. Józefa była parafia diecezjalna w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie od 1 stycznia 1961 roku do 19 września 1962 roku, podejmował obowiązki wikariusza. Następnie w latach 1962-63 przebywał ponownie we wspólnocie bagieńskiej. W związku z prośbami kard. Bolesława Kominka, który borykał się z wieloma deficytami personalnymi w swojej diecezji, ks. Józef Fugiel był jednym z wielu współbraci wysłanych do pomocy na parafie diecezjalne. W latach 1963-65 posługiwał on w charakterze wikariusza i katechety w Niemczy i Bolesławcu. Następnie, na mocy dekretu z dnia 14 czerwca 1965 roku, został on przeniesiony do wspólnoty w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie w latach 1965-67 pełnił obowiązki wikariusza. Oprócz obowiązków duszpasterskich pełnił on również obowiązki konsultora miejscowej wspólnoty. W latach 1967-68 podejmował on ponownie obowiązki wikariusza i katechety w diecezjalnych parafiach Łobez-Chojna.
Kolejną placówką duszpasterską ks. Józefa była wspólnota w Węgorzewie, gdzie od września 1968 roku pełnił obowiązki pomocy duszpasterskiej. W kolejnych latach posługiwał jako wikariusz i katecheta w parafii w Trzebini i Ciężkowicach. W 1972 roku został przeniesiony do wspólnoty w Trzebnicy i mianowany administratorem i proboszczem w Koczurkach. Następnie został skierowany do parafii diecezjalnej w Bartoszycach, gdzie w latach 1975-80 pełnił obowiązki wikariusza i katechety.
Na mocy dekretu, z dnia 27 czerwca 1980 roku, ks. Józef Fugiel został przeniesiony do domu zakonnego w Krakowie przy ulicy św. Jacka 16. Podejmował tam obowiązki duszpasterskie wyznaczone przez miejscowego superiora. Oprócz tych obowiązków, w latach 1980-85, udzielał się w apostolacie misji i rekolekcji parafialnych. W 1985 roku został skierowany do wspólnoty w Nałęczowie, gdzie podejmował obowiązki wicesuperiora oraz kontynuował posługę rekolekcjonisty.
Odpowiadając na prośbę ks. Józefa, dnia 15 grudnia 1990 roku władze zakonne skierowały go do Piastowa. Tam kontynuował posługę rekolekcjonisty oraz aktywnie włączył się w duszpasterstwo miejscowej parafii. Po ośmiu latach ks. Józef został skierowany do wspólnoty zakonnej w Mikuszowicach Śląskich, gdzie od 1 lipca 1998 roku, podejmował obowiązki pomocy duszpasterskiej przy miejscowej parafii. Na mocy dekretu, z dnia 4 czerwca 2010 roku, ks. Józef Fugiel został skierowany do wspólnoty w Bielsku-Białej. Tam, w latach 2010-15, podejmował obowiązki pomocy duszpasterskiej przy miejscowej parafii. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia w 2015 roku zwolniono go z obowiązków duszpasterskich. W czerwcu 2018 roku, ze względu na stan jego zdrowia, ks. Józef został przeniesiony do Domu Seniora Salwator Park w Mikołowie.
Zmarł po ciężkiej chorobie w godzinach porannych 21 sierpnia 2020 roku w Mikołowie. Zakończył swą ziemską pielgrzymkę w 88 roku życia, w 70 roku życia zakonnego i w 62 roku życia kapłańskiego. Jego pogrzeb odbędzie się dnia 24 sierpnia o godz. 11.00 w kościele pw. NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie. Zostanie pochowany w miejscowym grobowcu zakonnym.
(ik)
✝️ Requiescat in Pace ✝️
źródło: https://facebook.com/ArchiwumSDS