Odpust Parafialny – Matki Bożej Królowej Świata

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy odpust parafialny. Kazania głosi dla nas rodak ks. Henryk Łodziana, salwatorianin. Wychodząc od obrazu umieszczonego w centralnej części naszego kościoła, kaznodzieja prowadzi nas do gorliwego zawierzenia się Maryi. Sam jako dziecko modlił się przed tym obrazem i to właśnie Maryja – jak sam wyznał – towarzyszyła mu w najważniejszych momentach życia.

Suma odpustowa zostanie odprawiona o 12:30. Dzień odpustu parafialnego, to przede wszystkim szansa zdobycia odpustu za siebie lub zmarłych. Zachęcamy by skorzystać z tej łaski którą Pan Bóg przez ręce Kościoła nam udziela. Poniżej warunki:

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU
  1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
  2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.
  3. Wypełnić trzy warunki:
    1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
    2. Przyjęcie Komunii Świętej.
    3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

Trzy warunki: spowiedź, Komunia. Św. i modlitwa w intencjach Ojca Św. mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność.

Więcej informacji o odpustach:

http://opoka.org.pl/slownik/odpust.html

lub na fronda.pl