“Naucz mnie kochać krzyż Twój…” Wielki Piątek 2019 r.

Wielki Piątek… “Naucz mnie kochać Ciebie, kochać krzyż Twój, rany Twoje i Serce. Weź myśli moje, Jezu. Pozwól mi oprzeć znużoną głowę na krzyżu i trwać…”