Ministranci i Lektorzy – służba przy ołtarzu i pomoc w pracy duszpasterskiej.
Zbiórki: w piątek o 16:30 (kandydaci i ministranci), wtorek 18:30 (lektorzy).
Istnieje też indywidualna możliwość prowadzenia i formacji wówczas prosimy o kontakt
z ks. Pawłem Radziejewskim SDS – parafia@parafiacyglas.pl
Zachęcamy też dorosłych, 30+ by jako dojrzali katolicy, stanęli przy Stole Pańskim.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow