„Rodzina to jeden z najwspanialszych pomysłów Pana Boga.” bp Damian Zimoń

 

Katolicka Poradnia Rodzinna – Każdy wtorek, o godz. 18.00 na plebanii, (po uprzednim uzgodnieniu Panią Moniką Wąsik ( telefon grzecznościowy 663 876 260).

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow