Kancelaria

Godziny otwarcia:
Podczas wizyty duszpasterskiej (kolędy):  Pn – Sob po Mszy Świętej wieczornej 

Poniedziałek – 16.00-17.30
Wtorek – godz. 8.00-9.00
Czwartek – godz. 16.00-17.30
Sobota – godz. 8.00-9.00

W czasie wakacji kancelaria czynna w poniedziałki, środy i piątki  po Mszy wieczornej.

Poniżej znajdują się wymagania dotyczące najczęstszych spraw które parafianie mogą załatwić w kancelarii.

Chrzest

1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach         życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.

 1. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
 2. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, “aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
 3. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:
 4. a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
 5. b) świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii).
 6. c) zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).
 7. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:
 8. a) ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić)
 9. b) katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
 10. c) młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
 11. d) rodzice, chrzestni, najbliższa rodzina – powinni w intencji dziecka ochrzczonego przyjąć Komunię św. podczas mszy św., którą uroczyście ofiarujemy za nowych parafian.
 12. Do chrztu potrzebna jest biała szata oraz świeca chrzcielna.
 13. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.
 14. Zdjęcia może wykonać tylko jeden fotograf uprawniony (posiadający dokument z Kurii diecezjalnej) – po wcześniejszym zgłoszeniu się w zakrystii.

Świadkiem chrztu zgodnie z Prawem Kanonicznym:

 1. Nie mogą być osoby niewierzące.
 2. Nie mogą być osoby niepraktykujące wiary katolickiej.
 3. Nie mogą być osoby niebierzmowane.
 4. Nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie, np. żyjące w związku cywilnym lub tzw. partnerskim.
 5. Nie mogą być osoby innych religii.

Małżeństwo:

W celu zawarcia sakramentu małżeństwa należy:

 1. Zgłosić się nie później niż 4 – 3 miesiące przed dniem ślubu.
 2. Mieć ukończone 18 lat i dowód osobisty.
 3. Posiadać aktualną metrykę chrztu – dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią ślubu.
 • Metryka do ślubu jest ważna tylko 6 miesięcy.
 • Na metryce musi być odnotowany sakrament bierzmowania.
 • Pomiędzy metryką a dowodem tożsamości nie może być rozbieżności w nazwisku, imionach czy datach. Rozbieżności należy wyjaśnić i usunąć w parafii wydającej metrykę chrztu.

Świadectwo szkolne z ostatniej klasy gimnazjum (osoby, które nie chodziły do gimnazjum dostarczają świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej) i z ostatniej klasy szkoły średniej.

 • Świadectwo katechezy przedślubnej (Kurs przedmałżeński wraz z poradnią rodzinną).
 • Na drugie spotkanie należy dostarczyć dokumenty z USC – do zawarcia małżeństwa konkordatowego.
 • Osoba z poza parafii prosi o zapowiedzi do parafii swego zamieszkania.
 • Kamerować i zdjęcia może wykonać tylko jeden fotograf uprawniony (posiadający dokument z Kurii diecezjalnej) – po wcześniejszym zgłoszeniu się w zakrystii.

Pogrzeb:

Formalności dot. pogrzebu rozpoczyna się po przedstawieniu przez rodzinę zmarłej osoby aktu zgonu.
W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

 1. świadectwo zgonu.
 2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
 3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania