Grupy Apostolskie i Modlitewne

Do grup momodlitewnych i apostolskich należy zaliczyć takie grupy, których celem jest wytężona modlitwa, wypraszanie łask Bożych oraz pogłębianie wiary ich uczestników, a poprzez aktywny udział w duszpasterstwie, wspieranie duszpasterzy w prowadzeniu parafii.