Do grup momodlitewnych i apostolskich należy zaliczyć takie grupy, których celem jest wytężona modlitwa, wypraszanie łask Bożych oraz pogłębianie wiary ich uczestników, a poprzez aktywny udział w duszpasterstwie, wspieranie duszpasterzy w prowadzeniu parafii.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow