„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”-św. Hieronim

Grupa BIBLIJNA – Jeśli chcesz pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego, a przy tym rozważyć co Słowo mówi do Ciebie, przyjdź na spotkanie. W każdy czwartek o 19:00.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow