Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w naszej parafii.

Cywilizacja w której żyjemy została proroczo nazwana przez św. Jana Pawła II cywilizacją śmierci.  Życie przestało dla ludzi być darem a stało się dla wielu jedynie kłopotem.  Oszacowano, że od II połowy XX wieku w wyniku aborcji zamordowanych zostało ponad 1,5 mln dzieci.  Nasz święty rodak wołał, że “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”

W święto Zwiastowania Pańskiego, katolicy w Polsce podejmują piękną akcję modlitewną „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Polega ona na modlitwie za jedno, wiadome Bogu dziecko poczęte a zagrożone aborcja  oraz za jego rodziców.  Przez 9 miesięcy osoba podejmująca takie zobowiązanie  odmawia codziennie  jedną dziesiątkę różańca oraz krótką modlitwę  w intencji poczętego życia.

Wielu z nas przekonało się już, jak potężna bronią jest modlitwa, dlatego zachęcamy do obrony życia poczętego właśnie w taki sposób. Do Adopcji mogą włączyć się osoby indywidualne a także całe rodziny. Wystarczy wychodząc z kościoła zabrać oraz wypełnić Deklarację Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz przystąpić do niej podczas uroczystej Mszy Świętej w poniedziałek 9.04.2018 r., o godz. 18.00.

Zachęcamy wszystkich parafian do takiej formy obrony życia przypominając, że  życie ludzkie jest święte od chwili  poczęcia aż do naturalnej śmierci!