Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii 23.08.2019 r.

Plan całodziennej Adoracji

“Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia; o Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, niepojęta Piękności”.  Dzienniczek, 1692

 

7.00 – 8.00 ul Olszówka. Rzeczna, Laskowa, Łączna, Grzybowa
8.00 – 9.00 ul. Pocztowa, Kąpielowa. Tenisowa, Startowa.
19.00 – 10.00 ul. Sucha, Jemiołowa, Zamknięta, Hufcowa, Kolorowa
10.00 – 11.00 ul. Szeroka, Czołgistów, Trzmielów, Grotowa, Halna, Krokusowa,
11.00 – 12.00 ul. Głucha, Żelazna, Kozielska, Pokoju, Kustronia, Cienista, Blokowa
12.00 – 13.00 ul. Dzięciołów, Przyjemna, Tęczowa, Zorzy, Argentyna
13.00 – 14.00 ul. Wierchowa, Lniana, Sporna, Partyzantów
14.00 – 15.00 ul. Jaskółcza, Pogodna, Willowa, Pszczela, Ciasna
15.00 – 16.00 ul. Kalinowa, Fabryczna, Junacka Cygański Las, Ambrożego
16.00 -17.00 ul. Kaktusowa, Bałtycka, Zajączka, Stefanka, Podleśna,
17.00 – 18.00 ul. Sarnia, Kaktusowa, Piwna, Miła, Jaworowa i pozostałe