Niech święta Bożego Narodzenia 2020 r. wniosą w wasze życie Radość, wasze serca niech wypełnią się Pokojem, niech cechuje was postawa Zaufania Bogu, niech rozpala się w was pragnienie by „Miłość” była jeszcze więcej umiłowana. Z darem modlitwy przy betlejemskim żłóbku, w którym narodził się prawdziwy Bóg, życzę wam: Zdrowych, Radosnych, Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
ks. Wiesław Ogórek SDS
proboszcz

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow