21-28 październik 2018 r. Tydzień Misyjny pod hasłem „Pełni Ducha i posłani”.

 

Od niedzieli 21 października przeżywamy w Kościele kolejny Tydzień Misyjny, tym razem  pod hasłem „Pełni Ducha i posłani”.

Misje od samego początku istnienia były dla salwatorianów priorytetem. Już krótko po założeniu zgromadzenia, Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan wysłał pierwszych misjonarzy do Assam w północno-wschodnich Indiach. W kolejnych latach nastąpił dynamiczny rozwój salwatorianów. Dzisiaj członkowie międzynarodowej Rodziny Salwatoriańskiej posługują na wszystkich zamieszkałych kontynentach i wciąż angażują się w działalność misyjną.

Polscy salwatorianie mają ogromny wkład w dzieło misyjne Zgromadzenia i Kościoła. Dzisiaj pracują m.in. w Albanii, Tanzanii, Meksyku i na Filipinach. Ponadto wspomagają Kościoły lokalne w Europie Wschodniej i Zachodniej, Australii oraz Ameryce Północnej.

O salwatoriańskich misjonarzy i placówki misyjne troszczy się Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych. Gromadzi on wspólnotę współpracowników misyjnych, którzy ofiarami duchowymi i materialnymi wspierają misje.

Tegoroczne orędzie papież Franciszek skierował przede wszystkim do ludzi młodych, aby nieśli Ewangelię całemu światu, zachęcając: „Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w swym sercu: «wielu ludzi mnie potrzebuje»”.

Pamiętajmy w Tygodniu Misyjnym o wszystkich misjonarzach zakonnych i świeckich, pracujących w najodleglejszych zakątkach świata, ale także i o tych pracujących niedaleko. Poczujmy się również do odpowiedzialności za wspólne, misyjne dzieło Kościoła!

 

Modlitwa misyjna Jana XXIII:
“Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.”

 

źródło: http://sds.pl/apostolaty