140 rocznica święceń kapłańskich o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Dnia 21 lipca 1878 r.( 140 lat temu), święcenia kapłańskie przyjął Założyciel Salwatorianów- sługa boży o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan.  W naszym kościele to ważne wydarzenie obrazuje wystrój prezbiterium- stuła przypięta do ołtarza, bo kapłan jest związany właśnie z ołtarzem. Widzimy stułę ułożoną w dwa symbole nałożone na siebie. Jeden symbol to ryba, nawiązująca do słów skierowanych do Piotra i do jego współpracowników, także kapłanów: “odtąd ludzi będziesz łowił”. Drugi symbol to znak nieskończoności- wieczności, bo kapłaństwo wyławia ludzi dla Królestwa Niebieskiego.

O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan w tym dla niego ważnym dniu, zapisał takie oto deklaratywne słowa: ” Panie Jezu Chryste, chcę, postanawiam i zamierzam przyjąć dzisiaj święcenia kapłańskie na Twoją chwałę i dla zbawienia dusz. Przyjmij mnie całego jako ustawiczną ofiarę dla Ciebie. Amen.”

Modlitwa o beatyfikacje sługi bożego o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana:

Jezu, Zbawicielu świata, który udzieliłeś swojemu słudze Franciszkowi daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, wsław go tu na ziemi chwałą błogosławionych a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski (…), o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.