06/05/2018 r.

(J 15, 9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

 

W szóstą niedzielę wielkanocną, przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, Kościół rozważa naukę Jezusa o miłości. Najważniejsze przykazanie, znane już ze Starego Testamentu, otrzymało nowy sens przez przykład Jezusa, Jego Wcielenie, całą trzyletnią publiczną działalność, a przede wszystkim ofiarę krzyżową. – miłość posuniętą aż do śmierci za ludzi, których nazywa przyjaciółmi.

W Sakramencie Chrztu otrzymaliśmy Ducha Świętego. W sposób szczególny zostaliśmy umocnieni Jego łaską w Sakramencie Bierzmowania. Pielęgnując życie duchowe, poprzez życie sakramentalne, codzienną modlitwę, ta moc Ducha może się w nas odnawiać, może działać coraz silniej i skuteczniej, przemieniając nasze serca. Takie ma być nasze chrześcijańskie życie i ma się to objawiać w całym naszym postępowaniu. W czynach miłości bliźniego i w otwarciu się na każdego człowieka, chociażby wydawało się, że jest on daleko od Bożej prawdy, że jego postępowanie jest niegodne.

Chrystus oddał życie za wszystkich: i za tych, którzy Go kochali i opowiadali się za nim, i za tych, którzy Go nienawidzili; którzy Go ukrzyżowali, i za tych, którzy przez wszystkie wieki lekceważyli Jego naukę. A zadaniem autentycznych uczniów Jezusa ma być ułatwienie innym przyjęcie Jego nauki, pokazanie, że nie są to tylko piękne słowa, ale że jest to prawda, która przemienia i kształtuje ludzkie Zycie. ks. Bogdan Cwynar SDS