Apel, który wstrząsnął obozem…

Prawdopodobnie to właśnie 29 lipca 1941 r. podczas apelu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, o. Maksymilian ofiarował swoje życie za innego więźnia. Data ta została podana przez jednego ze świadków owego zdarzenia, który przetrwał obozowe piekło. Wszystkim dobrze znana...

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow