Grupy wspierające liturgię

Wszystkie spotkania odbywają się w salkach pod kościołem (wejście od strony plebani):

Ministranci i Lektorzy – służba przy ołtarzu i pomoc w pracy duszpasterskiej.
Zbiórki: w piątek o 16:30 (kandydaci i ministranci), wtorek 18:30 (lektorzy).
Istnieje też indywidualna możliwość prowadzenia i formacji wówczas prosimy o kontakt
z ks. Pawłem Radziejewskim SDS – parafia@parafiacyglas.pl
Zachęcamy też dorosłych, 30+ by jako dojrzali katolicy, stanęli przy Stole Pańskim.

Schola „Salvator” – w naszej parafii działają dwa zespoły, jedna scholka dziecięca, oraz jeden zespół młodzieżowy.

W niedzielę o 11:00 – podczas Mszy Św. dziecięcej śpiewa scholka młodsza;
(próby i zapisy o 10:00 w każdą niedzielę, w salce pod kościołem);

Zespół młodzieżowy – o godz. 19:15 podczas Mszy Św. młodych
(próba w każdą niedzielę o 18:00 – w salce pod kościołem).

Grupy Apostolskie i Modlitewne

Do grup modlitewnych i apostolskich należy zaliczyć takie grupy, których celem jest wytężona modlitwa, wypraszanie łask Bożych oraz pogłębianie wiary ich uczestników, a poprzez aktywny udział w duszpasterstwie, wspieranie duszpasterzy w prowadzeniu parafii. Trzon tych grup stanowią:

Żywy Różaniec – grupa osób, która poprzez modlitwę różańcową odmawianą codziennie, wyprasza łaski Boże w intencjach własnych jak i Papieża oraz parafii.
Pierwsza niedziela miesiąca g.16:30

Katolicka Poradnia Rodzinna – Każdy wtorek, o godz. 18.00 na plebanii, (po uprzednim uzgodnieniu Panią Moniką Wąsik ( telefon grzecznościowy 663 876 260).

Akcja Katolicka – Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu dojrzałego myślenia.
II czwartek m-ca po Mszy św. wieczornej

Rodzina Franciszkańska – W Kościele istnieje wiele rodzin duchowych, powołanych do życia przez Ducha Świętego, które posiadają różne charyzmaty. Do tych rodzin należy zaliczyć Rodzinę Franciszkańską, która w swoich różnych gałęziach uznaje św. Franciszka z Asyżu za swego Ojca, inspiratora i wzór. Jednoczy ona wszystkich członków Ludu Bożego, a więc ludzi świeckich, osoby zakonne i kapłanów, którzy czują się powołani, aby pójść za Chrystusem śladami świętego Franciszka z Asyżu i żyć Ewangelią na sposób św. Franciszka.
I czwartek miesiąca 16.00 (17.00)

Straż Honorowa NSPJ – Pod tą nazwą modli się i działa w Kościele Stowarzyszenie, którego zadaniem jest otoczyć SERCE JEZUSA czcią, miłością i wynagrodzeniem, za grzechy swoje i wszystkich ludzi. W tym celu każdy z członków obiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia i stara się ją przeżyć w łączności z BOSKIM SERCEM, wypełniając jak najlepiej swoje zajęcia i obowiązki, a w duchu miłości i wynagrodzenia, myślą staje przed CHRYSTUSEM obecnym w tabernakulum.  Pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy świętej

Koło Przyjaciół Radia Maryja – Nasze Koło zajmuje się wspieraniem modlitewnym, materialnym oraz duchowym dzieła, jakim jest Radio Maryja a także wielu innych dzieł powstających z jego inicjatywy. Spotykamy się raz w miesiącu na Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Kościoła, Radia Maryja, Telewizji TRWAM oraz o pokój na świecie a także o świętośc kapłanów i osób zakonnych.  I wtorek miesiąca godz 17:00

Grupa BIBLIJNA – Jeśli chcesz pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego, a przy tym rozważyć co Słowo mówi do Ciebie, przyjdź na spotkanie. W każdy czwartek o 19:00.

Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej

Wspólnota BAGNO – to wspólnota gromadząca osoby w wieku licealnym i akademickim, które chcą wzrastać w wierze idąc drogą salwatoriańską w stronę zbawienia. Cykl spotkań rozłożony jest na 4 punkty:

  • 1 czwartek miesiąca – spotkanie modlitewne (Msza Św., adoracja)
  • 2 czwartek miesiąca – spotkanie dyskusyjne filozofia / moralność
  • 3 czwartek miesiąca – Biblia – odkrywamy Słowo Boże
  • 4 czwartek miesiąca – Apostolsko-charytatywne – ewangelizujemy na zewnątrz, poprzez akcje na rzecz potrzebujących

Każdy czwartek godz. 19:00, miejsce – salka pod kościołem.

Wspólnota BAGIENKO – osoby w wieku gimnazjalnym swoje miejsce i czas odnalazły w piątki o 19:00. Podczas spotkań jest dużo radości, zabawy ale i mądrych dyskusji i modlitwy. To okazja by poznać nowe osoby i zbliżyć się do Pana Boga.

Tak na Serio – to sztab ludzi, organizujący wszelkie inicjatywy dla powołanych do małżeństwa. Głównym kierunkiem jest Tydzień Modlitw o powołania do małżeństwa, który przeżywamy od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego do Wniebowstąpienia Pańskiego. Grupa TnS spotyka się nieregularnie, to jednak pobudza ducha małżonków. Więcej www.facebook.com/taknaseriobielsko

Gazeta parafialna GŁOS KRÓLOWEJ – jeśli odkrywasz w sobie potencjał dziennikarski, to miejsce jest dla Ciebie.  Możesz tworzyć newsy, relacje i dłuższe artykuły związane z naszą parafią. Kontakt gloskrolowej@gmail.com

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow