Wspólnota BAGIENKO – osoby w wieku gimnazjalnym swoje miejsce i czas odnalazły w piątki o 19:00. Podczas spotkań jest dużo radości, zabawy ale i mądrych dyskusji i modlitwy. To okazja by poznać nowe osoby i zbliżyć się do Pana Boga.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow