Święty tzn. jaki???? Może czasem zastanawiasz się, co to znaczy być świętym? Jeśli  średniowieczni święci i błogosławieni w żaden sposób nie przemawiają do człowieka XXI, poszukajmy świętych pośród nas! Zapraszam na cykl artykułów, ukazujących ludzi którzy w swojej szarej codzienności pokazywali że każdy z nas, tu i teraz,  jest powołany do świętości.  😉

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow