Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w modlitwę różańcową w ramach stowarzyszenia Róż Różańcowych. Informacje i zapisy u ks. Proboszcza.

 

Co to jest Róża Różańcowa?

Róża Różańcowa to modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy . Dzięki temu codziennie odmawiany jest cały różaniec. Wszyscy członkowie  modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc, podczas wymiany tajemnic.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow