Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na różaniec z wypominkami o godz. 17.30.
W tym tygodniu w sposób szczególny polecamy zmarłych z ulic:
17 XI (w niedzielę ) za zmarłych z ul. Pokoju, Tenisowa.
18 XI w poniedziałek) za zmarłych z ul. Olszówka
19 XI (we wtorek) za zmarłych z ul. Olszówka, Ambrożego
20 XI (w środa) za zmarłych z ul. Przyjemna, Przełom, Miła
21 XI (w czwartek) zmarłych z ul. Willowa, Małkowskiego, Ustronie, Filatelistów
22. XI (piątek) zmarłych z ul. Szeroka, Sucha, Sporna, Wolska
23. XI (sobota) zmarłych z ul. Wierchowa, Srebrna, Jaworowa
24. XI (niedziela) zmarłych z ul. Ciasna, Długa, Kolorowa, Łączna, Derkaczy, Żelazna

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow