Imieniny Księdza Proboszcza :-)

Imieniny Ks. Proboszcz minęły pod znakiem modlitwy oraz wyrazów sympatii i wdzięczności. Licznie zgromadzeni przedstawiciele grup parafialnych ustawili się w dłuuuuugiej kolejce, aby obdarować swojego Proboszcza dobrym słowem i uściskiem! Za całe dobro-dziękujemy! Niech Matka Najświętsza prowadzi Cię Księże Wiesławie po drogach Twojego życia