Zapraszamy na Mszę Świętą w Klasycznym Rycie Rzymskim, która  zostanie odprawiona w naszym kościele parafialnym w niedziele 28 czerwca o godzinie 15.30. 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow