Kochani Rodzice! Serdecznie zapraszamy do tworzącej się w naszej parafii grupy modlitewnej za nasze dzieci. Wszyscy dobrze wiemy, na ile niebezpieczeństw są one narażone we współczesnym świecie. Przez wstawiennictwo tej, która kocha nasze dzieci tak mocno my, zawierzajmy je bożemu prowadzeniu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią Barbarą Kałużą: barbara.kaluza@interia.pl lub 792-139- 908.
Zawierzcie losy swoich dzieci w ręce Maryi!

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow