W środę 23 stycznia na Mszy Świętej o godz. 18.00 odbyło się uroczyste zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby, które w kwietniu 2018 r. podjęły tę modlitewną akcje, zgromadziły się na wspólnej Mszy, aby dziękować za każde uratowane życie. Ksiądz Proboszcz podkreślił podczas kazania, że każdy z nas stoi przed wyborem życia lub śmierci. Włączając się do Duchowej Adopcji otwarcie opowiadamy się za życie! Na koniec Mszy, ministrant Jaś odczytał w imieniu wszystkich dzieci narodzonych dzięki modlitwie podziękowanie dla Duchowych Rodziców. Po Mszy odbyło się spotkanie w radości dla wszystkich, którzy włączyli się w Duchową Adopcję.

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow