Kolejna Biesiada Parafialna za nami!
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania naszego parafialnego święta.W tym roku było ono wyjątkowe, gdyż połączone z odpustem parafialnym. Jak zawsze na gości czekało wiele atrakcji, występy, zabawy, konkursy i coś na ząb Jednym słowem dla każdego coś dobrego! Cieszymy się, że tak licznie spotkaliśmy się na XX Biesiadzie i już czekamy na kolejną!!! A to już za rok…

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow