Wielki Czartek… Czas ciszy i zamyślenia! Tabernakulum puste, ołtarz ogołocony… A jednocześnie dzień wielkiej miłości i oddania innym! Miłości, której na imię EUCHARYSTIA i oddania, któremu na imię KAPŁAŃSTWO.
Kochani Księża-dziękujemy, że Jesteście!

 

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow