Z dniem 1 lipca posługę w naszej parafii rozpoczął ks. Rafał Wagner SDS. Przez ostatni rok pracował on w Trzebini jako kapelan więzienny a przez poprzednich kilkanaście lat przebywał w salwatoriańskiej parafii we Włoszech. Ks. Rafał pochodzi z Wielkopolski, w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Lubi  góry oraz chętnie biega. W naszej parafii będzie pełnił funkcje pomocy duszpasterskiej a w jej ramach obejmie redakcję Gazetki Parafialnej „Głos Królowej”. Życzymy Księdzu aby poczuł się w naszej parafii jak u siebie w domu 😉

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow