Wielkopostna Spowiedź Święta

  • Codziennie 15 min. przed Mszą Świętą o godz. 6.30; 7.00 i 18.00
  • W Niedziele przed każdą Mszą Świętą
  • oraz można umówić się indywidualnie pod nr tel. 33 8141113

Pamiętajmy:

– o zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy osobami

– w kościele jednorazowo może znajdować się nie więcej jak  50 osób.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow