W OBRZĘDACH RELIGIJNYCH MOŻE UCZESTNICZYĆ MAKSYMALNIE 5 OSÓB

Jako Wasi Kapłani pozostajemy do dyspozycji (sakrament spowiedzi, rozmowy duszpasterskie, sakrament chorych oraz inne…).

Kontakt telefoniczny: 33 814 11 13

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow