Jak co roku parafianie licznie zgromadzili się w naszej kościele aby wspólnie obchodzić Uroczystość  Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Słowo Boże w tym dniu skierował do nas ks. Krystian Kolba SDS, który jest Ojcem Duchownym w naszym salwatoriańskim seminarium w Bagnie. Uroczystość połączona była z Rocznicą Pierwszej Komunii Świętej. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości Bożego Ciała. Kapłanom, tym, którzy przygotowali ołtarze, dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniącym na dzwonkach, Pani katechetce, strażakom, kapeli góralskiej „Straconka”, Panu organiście,. ministrantom i lektorom, Panom Kościelnym, Policji za zabezpieczenie trasy procesji. Wszystkim biorącym udział w procesji, którzy w ten sposób pokazali swoje przywiązanie do Chrystusa. Wszystkim składam serdeczne- Bóg Zapłać!

Zapraszamy do Galerii, gdzie znajduje się obszerna fotorelacja z tej uroczystości.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow