Każdy z nas powołany jest do tego, aby nieść światu Chrystusa. Najważniejsze jest to, aby nie zatrzymywać Go tylko dla siebie, ale dzielić się Jego miłością! W myśl tej ważnej zasady nasza parafialna grupa „Bagno” postanowiła wyjść z radością wielkanocną do Bielszczan. Dziś, podczas specjalnie zorganizowanego tańca wielkanocnego, wraz z przybyłą młodzieżą, innymi grupami parafialnymi, naszymi parafianami oraz przypadkowymi przechodniami, tańcem chwalili Boga. Całość akcji ewangelizacyjnej została zakończona wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia. To był czas radości, śpiewu i tańca, to był czas działania Bożej łaski!!!!!

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow