19-27.05 Tydzień modlitw za powołanych do małżeństwa